หน้าแรกliberatorสรุป LIB VISIT #4 : Infraset Public Company Limited (INSET)

สรุป LIB VISIT #4 : Infraset Public Company Limited (INSET)

📌สรุป LIB VISIT #4 : INSET 🔷 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
Infraset Public Company Limited
ณ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

🔸INSET ประกอบธุรกิจ 5 ธุรกิจหลัก
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ – Data Center & IT Infrastructure
2. ธุรกิจก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง – Telecommunications &Transportation Infrastructure
3. ธุรกิจงานซ่อมบํารุงและบริการ – Maintenance and Service
4. ธุรกิจจำหน่ายขายอุปกรณ์โทรคมนาคมและ อุปกรณ์ IT – Trading Telecom & Hardware IT Equipment
5. ธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชั่น – Application Service Provider & Cyber Security Software

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากธุรกิจประเภทที่ (4) เนื่องจากงานภาครัฐ (ปกติราว 50%) ออกมาช้า บริษัทจึงหันไปจับงานดังกล่าวเพิ่มเติม
ข้อดีคือช่วยหล่อเลี้ยงรายได้ระหว่างรองานรัฐ แต่มีข้อด้อยเล็กน้อยคือ อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ เลยดึงอัตรากำไรขั้นต้นรวมจาก 20.99% ในปี 2021 เหลือเพียง 11.48% ในปี 2023
ส่วนธุรกิจประเภทที่ (5) ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ทั้งนี้ การเพิ่มธุรกิจประเภทที่ (4) และประเภทที่ (5) สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

🔸ผลการดำเนินงาน ปี 2023 มีรายได้รวม 1,657 ล้านบาท กำไรสุทธิที่ 109.15 ล้านบาท คิดเป็น 6.58% ในขณะที่มี D/E 0.37 เท่า
ในปีที่ผ่านมา การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ส่งผลกระทบกับโครงการใหม่ๆ ทำให้แผนการประมูลโครงการใหญ่ ๆถูกเลื่อนออกไป
และการที่อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น มีผลกระทบโดยตรงกับทางบริษัท

แต่โอกาสที่รออยู่จากการเข้าสู่ยุค Digital ทำให้ธุรกิจ Data Center เพื่อให้บริการ Cloud Computing Service ในไทยมากขึ้น
ในอดีต 3 ธุรกิจหลักเดิม แบ่งเป็นภาคบริการ รายได้ 1,105.4 ล้านบาท
แบ่งออกเป็น รายได้จาก
-Data Center 58%
-Telecommunications & Transportation Infrastructure 19%
-และรายได้ Recurring : Maintenance 23%

ส่วน รายได้ฝั่งขายที่พึงเริ่มในปีนี้อยู่ที่ 526.5 ล้านบาท แบ่งเป็น คมนาคม 42% อุปกรณ์ IT 58%

🔸Financial Highlight สิ้นปีของ INSET

🔹รายได้ของบริษัทเติบโต 26% YoY จากธุรกิจหลักบริการ กำไรสุทธิอยู่ที่ 109.2 ล้านบาท โต 3.4% YoY
🔹GPM เฉพาะบริการ อยู่ที่ 14% ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่พอรวมรายได้จากการขายอยู่ที่ 11.48 %
🔹NPM ปี 2022 อยู่ที่ 8.02 % และ 2023 อยู่ที่ 6.58% ลดลงเล็กน้อย
เนื่องจากมีการกู้เงิน 200 ล้าน ช่วงกลางปีทำให้ ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น เลยกระทบ NPM ในปีที่ผ่านมา

🔸บริษัทมี Backlog ตอนนี้ 2,074.31 ล้านบาท จาก Data Center 1,364.96 ล้านบาท ระยะเวลารับรู้รายได้ 14 เดือน โดย 80% จะรับรู้ในปีนี้ Telecommunications &Transportation Infrastructure 120.83 ล้านบาท รายได้ Maintenance 535.82 ล้าน เป็นสัญญาระยะยาว recurring income จะรับรู้รายได้เรื่อยๆจนถึงปี 2027
ส่วน backlog trading 52.70 ล้านบท

🔸Business Outlook ในปี 2024 นี้ Data center ของประเทศไทย มีอยู่ที่ 41 แห่ง มีหลายขนาด มีแบบใช้เองและในองค์กร รวมถึง Data center Hyperscale มีเฉพาะ hyperscale 12 ที่ size มี 4 MW เป็นต้นไป

INSET ถือเป็นบริษัท รับเหมา Data center เจ้าเดียวในตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์ 18 ปี ในสิงค์โปร์เองมีแค่ 2 ราย ที่มาเลเซีย มี 3-4 ราย PORT บริษัท reference 36.5 mw รวมเป็น 20-30 size ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา คู่แข่งเราเองคนที่ทำธุรกิจ Data center Hyperscale มีไม่เกิน 4-5 ราย มีผู้ประกอบไทยเองเพียง 2 รายเท่านั้น

บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาให้ลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย (ซึ่งทำให้ลูกค้ารายใหญ่ต่างชาติอีกต่อหนึ่ง) ซึ่งจะเป็น Hyperscale ที่ 6 ในไทย และเป็นโครงการแรกที่สร้างโดยคนไทย คาดจะสร้างขนาด 20 MW แบ่งทำเป็น Phase และ 4-6 MW ส่วนอนาคตมีทำ Phase 2, Phase 3 ต่อ ผบห.เชื่อว่าหากโครงการนี้สำเร็จตามแผนเฟสแรกในเดือน ก.พ. 2025 จะเหมือนเป็นตัวยืนยันให้บริษัทข้ามชาติทั่วโลกมั่นใจในผู้รับเหมาไทยได้ และไม่ต้องจ้างผู้รับเหมาญี่ปุ่นซึ่งครองตลาด Hyperscale อยู่ในตอนนี้ (ซึ่งจริงๆ ผู้รับเหมาญี่ปุ่นก็ตัดงานมาให้คนไทยทำ)

ผู้บริหารเล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันสิงคโปร์ ระงับการออกใบอนุาต Data center ใหม่แล้ว เพราะใช้ไฟฟ้าสูงมาก ปัจจุบันมีขนาดรวมกันถึง 1000MW เทียบกับไทย 36MW ดังนั้นไทยจึงมีโอกาส และเป็นที่หมายปองของผู้เล่นระดับโลกมากตอนนี้

ผู้บริหารมอง บ้านเราคือศูนย์กลางภูมิภาคด้าน Data center ได้ โดยรัฐพยายามให้ Privilege ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในไทย ขณะที่อัตราการใช้งาน Internet Banking ที่มีอัตราการใช้สูง บริษัทมองยังมีงานต่อเนื่อง 5-10 ปี

อย่างไรก็ดี ผบห.ย้ำจุดสำคัญของการเลือกมาตั้ง Data center ในไทยไม่ได้อยู่ที่ประชากร หรือ การใช้ internet นัก หากแต่อยู่ที่ทรัพยากรที่พร้อม เช่น ที่ดิน กระแสไฟฟ้า ระบบป้องกันน้ำท่วม Internet Gateway และ การสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งตอนนี้ถือว่าเราพร้อมมาก มีผู้ประกอบการ Cloud ระดับโลกทยอยเข้ามาแล้ว 4-5 เจ้า และรออีก 1 เจ้าใหญ่ (คือ Microsoft ซึ่งเพิ่งเปิดตัววันก่อน, ผบห.มองว่าน่าจะติดตั้งอย่างน้อย 20MW)

ผู้บริการสอนว่า ในการก่อสร้าง Data center ขนาด 1MW จะมีมูลค่างานในส่วนงานก่อสร้างราว 8 ล้านเหรียญ (50%) หรือเกือบ 300 ลบ.ให้ทำงานกัน และพองานเสร็จ ก็จะมีงานบำรุงรักษาอีกราว 7% ของมูลค่างานรวม หรือราว 80 ลบ./ ปี เหล่านี้เป็นเค้กให้กับผู้รับเหมาแย่งกัน
ผบห. เชื่อว่าโอกาสของไทยใน 10 ปีข้างหน้า อย่างน้อย 300MW มีความเป็นไปได้
เรือธงของ INSET คือ Data center, งานคมนามคม มองภาครัฐปีนี้ มีงานให้ประมูลหลายตัว ธุรกิจ Maintenance อยู่ที่ 23% backlog งานถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อย
ส่วนธุรกิจขายสินค้าอุปกรณ์คมนาคม ที่ผ่านมา มองปีนี้จะมีรายได้มากขึ้น แต่ธุรกิจจะบาง ส่วน ธุรกิจ Application service+ธุรกิจ cybersecurity จะเริ่ม Launch ในปีนี้ ในภาพโครงสร้างกำไร ผบห. เชื่อว่ามาร์จิ้นปีนี้น่าจะฟื้นตัวขึ้น เพราะสัดส่วนงานขายกำลังเริ่มลดลงแล้ว ภาพความเก่งของ INSET จะกลับมาเด่นชัดขึ้น

💙มุมมองนักวิเคราะห์ 💙💙
การเปิดตัวของ Microsoft วันก่อนถือเป็นไปตามที่ ผบห.มองไว้ ส่วนเค้กก่อนหน้าจะตกถึงมือคนไทยหรือไม่นั้นเป็นเรื่องน่าติดตาม โดยกลุ่มนิคมฯ น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ ส่วนผู้รับเหมาก่อสร้าง Data center ของไทยอย่าง INSET เชื่อว่าก็มีลุ้นเหมือนกัน โดยความสำเร็จของโครงการระดับ Hypersite เฟสแรกในเดือน ก.พ. 2568 น่าจะเป็นประตูสำคัญให้ INSET จะได้รับโอกาสนี้ และกลับมาอยู่ใน spotlight อีกครั้ง
.
ปัจจุบัน INSET ซื้อขายที่ P/E 16.9x เกาะอยู่กับค่าเฉลี่ย 2 ปีที่ 17.3x โดยหุ้นเคยขึ้นไปซื้อขายที่ 8.70 บาท ในปี 2021 ซึ่งบริษัทมีกำไรถึง 170 ลบ. ขณะที่ปี 2023 มีกำไร 109 ลบ. และราคาหุ้นหล่นมาอยู่ที่ 2.28 บาท โดยด่านสำคัญก่อน story ของ Data center ที่ยังต้องรอ คือ บริษัทต้องกลับมามี y-y growth และ GPM ต้องออกจาก bottom ที่ 11% นี้ให้ได้ก่อน แนะเพื่อนๆ LIBFAM จับตางบ 1Q24 ว่าจะเริ่มมีสัญญาณทั้ง 2 หรือไม่? หากเริ่มทำได้ โอกาสการฟื้นราคาหุ้นในระยะกลางก็จะเริ่มมีลุ้นทันที

บล. ลิเบอเรเตอร์ขอขอบคุณ ผูู้บริหารและ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ที่มาให้ความรู้แก่นักลงทุน เพื่อความเข้าใจและส้งเสริมการลงทุนได้อย่างยั่งยืน : )

💙 มีพอร์ตกับ Liberator เทรดคุ้ม เรียนรู้สนุกตลอดทั้งปี !!
เปิดพอร์ตใหม่ เทรดฟรี ไม่มีค่าคอม 1 เดือน :
https://go.liberator.co.th/xlnX/LIBDL

📊 สมัคร LIBFAM เซฟต้นทุน กิจกรรมเพียบ : https://go.liberator.co.th/xlnX/LIBFAMCONTENT
📊 ร่วมกิจกรรม LIB Community ฟรี : https://go.liberator.co.th/xlnX/COMMUMAY24
📊 เทรดหุ้น US กับ Liberator : https://go.liberator.co.th/xlnX/USFBCONTENT
.
Liberator ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง
ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0151-01 และ ส1-0151-01
#หุ้นไทย #TFEX #หุ้นUS #Liberator #โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน
#หุ้นไทย #TFEX #การเงิน #การลงทุน #Liberator #LIBVISIT #LIBCOMMUNITY
#โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน

𝐄𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐅𝐨𝐫 𝐀𝐥𝐥


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า